Kariera

Jak ubiegać się o praktykę w Kancelarii Adwokackiej Anna Rosiak?

 • Studenci po trzecim roku studiów prawniczych mog± składać swoje dokumenty aplikacyjne, czyli CV i list motywacyjny, w terminie do dnia 1 czerwca danego roku, na adres firmy podany poniżej.

  Kancelaria Adwokacka
  Anna Rosiak
  ul. Piotrkowska 211
  90-451 ŁódĽ
  z dopiskiem: "Praktyki"

Jak ubiegać się o zatrudnienie w Kancelarii Adwokackiej Anna Rosiak?

 • Osoby zainteresowane zatrudnieniem w Kancelarii Adwokackiej Anna Rosiak mog± składać swoje dokumenty aplikacyjne, czyli CV i list motywacyjny, sporz±dzone wył±cznie w formie pisemnej, w dowolnym terminie, na adres firmy podany poniżej.

  Kancelaria Adwokacka
  Anna Rosiak
  ul. Piotrkowska 211
  90-451 ŁódĽ
  z dopiskiem: "Praca"